AI & Art: PROTOTYP AI ART

AI & Art: PROTOTYP AI ART

Organizátor

VISUALOVE

Termín

14. 10. 2022 – 6. 11. 2022

Místo

KUMST, Brno / PRÉCÉDÉE, Honk Kong

Údolní 19, Brno

V rámci festivalu 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐎𝐓𝐘𝐏 vznikla výstava, která se zaměřuje na fenomén tvorby umění pomocí umělé inteligence. Ve dnech 14. října až 6. listopadu 2022 se v brněnském Kreativním hubu KUMST a zároveň v galerii PRÉCÉDÉE v Hongkongu poprvé představí nově vzniklé výzkumné centrum CAAR, jehož cílem je zkoumat různé umělecké formy vytvořené ve spolupráci lidského tvůrce a umělé inteligence. Současně bude probíhat výstava obrazů vytvořených pomocí umělé inteligence od českých tvůrců.

ℙ𝕠𝕡-𝕦𝕡 𝕧ý𝕤𝕥𝕒𝕧𝕒 𝔹𝕣𝕟𝕠 – ℍ𝕠𝕟𝕘 𝕂𝕠𝕟𝕘
ℂ𝔸𝔸ℝ – ℂ𝕖𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕗𝕠𝕣 𝔸𝕣𝕥𝕚𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝 𝔸𝕣𝕥 ℝ𝕖𝕤𝕖𝕒𝕣𝕔𝕙
Na výstavě je možné shlédnout čtyři AI asistovaná díla Lai Man Tina. Dvě z nich, AI Brno a AI Hong Kong s podtituly Sbírání vzpomínek, byla vytvořena přímo pro výstavu a představují vizualizace opakujících se motivů v online dostupných snímcích Brna a Hongkongu z pohledu umělé inteligence. Další dvě videa od stejného autora, AI způsoby vidění a AI impresionismus, představují experimenty s prolínáním procesů vidění a interpretace umění prostřednictvím lidských a umělých neuronových sítí.
Na výstavě bude možné shlédnout AI film od Kariny Kazariny Rabínův sen na motivy Legendy o pražském Golemovi. Při jeho tvorbě autorka využila umělou inteligenci ve všech fázích tvůrčího procesu, od scénáře po generování obrazů. Účelně tak spojila formální rysy díla s tématem stvoření umělého člověka, které je tradičně součástí širšího konceptuálního rámce vývoje inteligentních nástrojů.
>> Kurátorka výstavy: Jana Horáková
>> Autoři vystavených děl: Lai Man Tin, Karina Kazarina

𝕍ý𝕤𝕥𝕒𝕧𝕒 𝔸𝕀 𝔸ℝ𝕋
Výstava prezentuje obrazové výtvory české komunity, která se zaměřuje na generování obrázků pomocí umělé inteligence. Většina děl vznikla pomocí nástroje Midjourney. Midjourney je nezávislá výzkumná laboratoř produkující program umělé inteligence, který vytváří obrázky z textových popisů, podobně jako OpenAI, DALL-E nebo Stable Diffusion. Zkoumá myšlení a rozšiřuje imaginativní schopnosti lidského druhu skrze nová média. Výstava nás také nutí k zamyšlení, zdali jsou díla stále produktem kreativity člověka nebo jsou produktem stroje. Posuďte sami, jestli ještě potřebujeme umělce nebo to stroje už brzy zvládnou sami.
>> Autoři vystavených děl: Petr Ludwig, Milan Grym, Tomáš Jahoda, Peter Podolinský, Jiří Mucha, Jarmila Mlčoušková, Jiří Slováček, Michal Arnošt, Anna Unčovská, Ivan Eder, Štěpán Havel, Petr Provazník, Šárka Růžičková, Robča a další.
▷▷▷ Design výstavy: VISUALOVE - Jan Machát, Michal Okleštěk
▷▷▷ Organizátor: Prototyp, VISUALOVE, TIM MUNI, Filozofická fakulta MUNI
▷▷▷ Vernisáž 14.10. v rámci Zahajovacího večera Festivalu Prototyp
▷▷▷ https://goout.net/cs/zahajovaci-vecer-festivalu-prototyp-2022/szjirhu/
▷▷▷ Výstava potrvá do 6. 11., přistupná bude v pracovní dny od 9:00 do 16:30
Vstup zdarma

Registrace na zahajovací večer

Partneři akce AI & Art: PROTOTYP AI ART

KUMST
Prototype

Sponzoři Dnů AI

Deloitte
PwC
Konica Minolta
Gauss Algorithmic
Datamole
Intecs
Honeywell
BotX Horizontal